Szizlin Sunset's Titian Spiced Tea OAJ OJP THD CGC

"Tia"

Owner: Susan Laume

October, 2022

Tiaturns15a.jpg
Tiaturns15c.jpg
Tiaturns15b.jpg
Happy 15th Birthday, Tia
TiaChristmas2021.jpg

Staying Up Late for Santa - 2021

Tiaturns14a.jpg

Happy 14th Birthday

TiaDecember2020.jpg
TiaChristmas2020crop.jpg

December 2020

tiaat12onehalf.jpg

At 12 1/2

tiachristmas2019.jpg
Tiaturns12d.jpeg
Tiaturns12b.jpg
Tiaturns12c.jpeg
Tiaturns12a.jpeg

Happy 12th Birthday

TiaAugust2019.jpg

Almost 12

Tiaatalmost12.jpg
Tiaturns11a.jpg
Tiaturns11b.jpg
Tiaturns11c.jpg

Tia at 11

Tia at 6 left; Tia at 7 below

Tia turns 8